Έλα μαζί μας σ' ένα μαγικό ταξίδι στο Διαδίκτυο!!!
 
 
                                  

 

 

   ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ:

Όπως αναφέρθηκε στην αρχική μας σελίδα σκοπός της προσπάθειάς μας είναι η έκφραση και η επικοινωνία μέσω των νέων τεχνολογιών.

Η τεχνολογία και συγκεκριμένα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μας βοηθά σε πολλούς τομείς. Εκτός από τη δημιουργία της ιστοσελίδας μας, τον χρησιμοποιούμε και σε άλλες δραστηριότητες.

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε ορισμένες ενδεικτικές δραστηριότητες αξιοποίησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που χρησιμοποιούμε στη δική μας τάξη! Επιπρόσθετα εάν θέλετε και εσείς να μας πείτε τις δικές σας ιδέες ή να μας ρωτήσετε για κάτι δεν έχετε παρά να μας στείλετε μήνυμα!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 1. Δημιουργία ιστοσελίδας και προβολή της στο Διαδίκτυο.

 2. Χρήση του "Γεφυρούλη". ΄Ο "Γεφυρούλης" είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργήσαμε για να έχουμε ζωντανή επικοινωνία με άλλα παιδιά. Θα το βρείτε στο κάτω μέρος της αρχικής μας σελίδας και σας παροτρύνουμε να το χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να έχετε άμεση γραπτή επικοινωνία είτε με παιδιά άλλου σχολείου είτε με φίλους σας! Το μόνο που σας ζητείτε είναι να δώσετε ένα ψευδώνυμο και αμέσως χτίζετε μια γέφυρα επικοινωνίας!

 3. Διεξαγωγή παιχνιδιού γνώσεων ή ομαδικών ψηφοφοριών χρησιμοποιώντας τον "Γεφυρούλη".

 4. Διεξαγωγή συνέντευξης με κάποιον "ειδικό" χρησιμοποιώντας τον "Γεφυρούλη" ή  αποστέλλοντας email.

 5. Συνεργασία με τμήματα άλλων σχολείων. π.χ. κοινή μελέτη των χαρακτηριστικών των κοινοτήτων και αποστολή με email των τελικών αποτελεσμάτων

 6. Καθημερινή ενημέρωση από τους "δημοσιογράφους μας", αφού πρώτα αντλήσουν τις πηγές τους από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις κυπριακών εφημερίδων.

 7. Αξιοποίηση του προγράμματος Word είτε με τη γραφή εργασιών είτε με την αλλαγή γραμματοσειρών, μεγέθους, χρώματος των γραμμάτων κ.ά.

 8. Δημιουργία αφίσας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα "Paint"

 9. Χρήση των ελληνικών on-line λεξικών για αποσαφήνιση άγνωστων λέξεων ή φράσεων.

 10. Αξιοποίηση διαφόρων πηγών (άλλες ιστοσελίδες) με πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που μελετούμε.

 11. Προβολή εκπαιδευτικών, ιστορικών και ψυχαγωγικών cd-rom (είτε του σχολείου, είτε δικών μας)

 12. Χρησιμοποίηση του προγράμματος Net Meeting για ηχητική και οπτική επικοινωνία (τηλεδιάσκεψη)