Έλα μαζί μας σ' ένα μαγικό ταξίδι στο Διαδίκτυο!!!
 

 

 

Α'

 

Π

Α

Ι

Χ

Ν

Ι

Δ

Ι

ΧρόνοςΕπιτυχίες

Κτύπα τους στόχους όσες περισσότερες φορές μπορείς, για να πετύχεις την υψηλότερη βαθμολογία. Έχεις στη διάθεσή σου 30 δευτερόλεπτα. Όταν εξαντληθεί ο χρόνος θα εμφανιστεί αναλυτικά η προσπάθειά σου. Καλή επιτυχία!

 

Σ

Κ

Ο

Π

Ε

Υ

Τ

Η

Ρ

Ι

Ο

 

 

 

Β'

 

Π

Α

Ι

Χ

Ν

Ι

Δ

Ι

 

Πίνακας ζωγραφικής!


Αλλάξτε το χρώμα:Αλλάξτε το εργαλείο με το οποίο ζωγραφίζετε:


Paint
brush

Pencil

Paint
bucket

 

 

Π

Ι

Ν

Α

Κ

Α

Σ

 

Ζ

Ω

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Κ

Η

Σ