Έλα μαζί μας σ' ένα μαγικό ταξίδι στο Διαδίκτυο!!!
 
 
                                  

Εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορα αρχεία που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι μόνο. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, σεβόμενοι βέβαια την ιδιοκτησία των δημιουργών τους.

Εάν θέλετε και εσείς να συμβάλετε στον εμπλουτισμό της συγκεκριμένης ενότητας, δεν έχετε παρά να μας αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή τις εργασίες σας και θα τις δημοσιεύσουμε.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Επεξηγήσεις: Αρχείο σε μορφή Word Αρχείο σε μορφή PDF Αρχείο σε μορφή Zip

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Το πληκτρολόγιο για παιδιά!

Το ποντίκι για παιδιά!

Η γραμμή εργαλείων του Word για παιδιά!

Λεξικό όρων του υπολογιστή!

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το Word!

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το Power Point!

Κανόνες γραμματικής!

Όλες οι λέξεις της καρτέλας!

Οι λέξεις της καρτέλας χωρίς φωνήεντα

Το Σύμβολο της Πίστεως

Η Κυριακή Προσευχή

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΘΡΑ

Καρτέλες αριθμών 0-9

Το κλάσμα

Ο πίνακας πολλαπλασιασμού

Η άσκηση του άστρου

Η πληροφορική στην εκπαίδευση

Τιμωρία ή ενίσχυση της συμπεριφοράς;

Η αντιμετώπιση του "άλλου" στην εκπαίδευση

Γλώσσα και σχολείο

Για μια παιδεία του "Είναι"

Μια προσωποκεντρική πρόταση ζωής